2015. december 13.

Graeme Simsion : A Rosie update.


Akkor egy update elemzés   (projekt előzmény)

Annak a valószínűsége, hogy egy sikerkönyv második része is sikeres legyen egy ötös skálán 4-es valószínűségű. A számok mennyiségi mérték mutató racionalitásának ellentmondva viszont a  fennmaradó egy egységnyi  mérőszám ellenben a strukturális megfigyeléseimen alapuló hatás – emóció valószínűségi mutatójával sokkal erősebben nyom latba, mert a tetszés az elvárt, így nem fokozódik a meglepetés és csalódás erejével  míg a nemtetszés nem kívánt hatás, így többszörös szorzóval valószínűsíthető a tudatra tett hatása.

A fentiekre való tekintettel ezt a könyvet bátran a mérőskála tetszés felöli végpontja irányában elmozdulva, a legszorosabban illeszkedő helymeghatározásmutatóval jellemezhetem. ( na jó ez kicsit túlzás, talán csekélyebb a tetszés, mert azért az első részhez képest itt már volt egy előzetes elvárás és egy magas megfelelési mérce, amit nem támogatott meg az újDONság varázsa)


A fentiekből az következik, lehámozva a definitív közléssel járó félreértelmezést kizáró jelleget, hogy mindenféle  elvárás meg magas mérce  alulérintése ellenére baromira tetszett a könyv. 


Rosie és Don a már közössé némileg spontánra racionált életüket  aránylag rendezett lazasággal működtetik tovább, amibe belefér többek között a hanyagul széthagyott törölköző,  és a pontosan kontrollált hangulathatástfokozást támogató alkoholfogyasztás is.  

De mi van akkor, ha a kétszemélyesre pontosított életük kibővül egy a nem várt, így feszültséget keltő, a családi kereteket kibővítő,  csapodár és ennek következményeképpen otthonról kidobott baráttal, és még mindezen felül egy tervezetlen, de nagyon is kívánatos egyenlőre csak Bimbó* projektnéven futó újabb családtaggal?


Donnak így a logika szabályai szerint, a megváltozott tényezőket figyelembe véve újra kell terveznie a feladatlistáját, amit a következő 5 évre  minden lehetséges tényezőt figyelembe véve  kiszámított és optimálisra racionalizált …

Új helyzet új helyzetelemzést igényel. Rosie és Don a maga módján dolgozza fel a bekövetkezett változásokat, ami a mindkettőjük számára az elsődlegesen prioritást élvező BIMBÓ projekt köré épül,  és a két egymást szerető, de működésmechanizmusukban eltérő ember kétféleképpen értékeli és próbálja a lehető legoptimálisabban kezelni a bekövetkező változást és a várt családtag biztonságos és új helyzetet teremtő fogadását. Ebből aztán meg is lesznek a konfliktusok amihez a teljes jószándékuk mellett a barátok is hozzáteszik a maguk hozzáadott értékét ami lássuk be nem mindig a problémák legsimább elrendeződését szolgálják, De amit két ragaszkodó szeretet összeláncolt azt elég nehéz egy racionális és egy ösztönös elmének egy bébi érkezéséhez, a nem sztenderd családukba való a legjobb gondoskodást előtérben tartva tudatosan, de nem teljes meggyőződéssel  szétszakítania. Viszont ehhez a  felismeréshez  vezető út szórakoztatóan tanulságos, persze olvasói részről, és mivel ez egy könyv így ezt a funkcióját maradék nélkül betölti.(a maradék nélküliséghez azért hozzátenném hogy egy soktizedes törtrész azért fennmaradt, de elhanyagolható) *Bimbó.  Belül Ideiglenesen Megbúvó BébiÓriás,azért ez angolul jobb, de így meg olyan bolondosan-tudományos= Donos:)Eredetiben: B.U.D. Baby Under Development.

1 megjegyzés: